Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende faktorer:

  1. Opbevaring af dæk
  2. Kontrol af dæktryk
  3. Dækslitage
  4. Monteringsregler

1. Opbevaring af dæk

Hvis dine dæk skal bevare deres egenskaber, skal de opbevares rigtigt.

Før du skifter dine dæk, bør du markere retningen på dækket med et stykke kridt samt markere hvor dækkene har været monteret (f.eks. vf =venstre forhjul, hb =højre baghjul. Gør derefter dækkene rene, og fjern grus og lignende. Når du rengører din bil eller fælge skal du være opmærksom på, at dækkene ikke kan tåle "skrappe" rengøringsmidler eller silikone. Vask dine dæk med vand og almindelig bilshampoo.

Når gummi ældes, bliver det hårdt og revner, hvis det ikke opbevares rigtigt. For at holde dækkene i god stand mellem to sæsoner, skal visse regler følges.

Temperatur

Temperaturen i det lokale dækkene opbevares , bør ikke overstige +25°. Lokalte skal helst være mørkt, og temperaturen skal helst ligge rundt de 15°. Hvis temperaturen er over +25° eller under 0°kan gummiets egenskaber egenskaber forandres, og dette kan forkorte dækkets levetid.

Fugtighed

Dæk bør ikke opbevares på alt for fugtige steder. Fugtigheden bør ikke være så høj, at dækkene ser fugtige ud. Dæk bør heller ikke ligge ude i regn.

Lys

Dæk bør beskyttes mod lys, specielt mod direkte sollys og mod stærkt lampelys med høj UV-faktor.

Kemikalier

Sørg for at dæk ikke kommer i nærheden af kemikalier, opløsningsmidler eller kulbrinter, som kan forringe dækkets egenskaber. I det rum, hvor dækkene opbevares, må der ikke opbevares apparater som genererer ozon, fx fluor- eller kviksølvdampe, højspændte elektriske apparate, el-motorer eller andre former for el-apparater som kan afgive gnister eller strømudladning. Dæk må specielt beskyttes mod kontakt med løsemidler, olie og fedt. Selv kortvarig kontakt med sådanne stoffer, kan give skade.

Formforandring

Om muligt bør dæk opbeares på en sådan måde, at de ikke ligger under pres, spænding eller vridning. Kraftige formforandringer under opbevaring kan medføre defekt, når man øger lufttrykket i dækket.

Dækhåndtering

Du må aldrig slippe dæk ned fra større højder en 1,5 meter, da dette kan skade dækket i bead-området. En typisk konsekvens kan være bøjet bead. Et dæk med bøjet bead, må ikke monteres på en fælg.

Dæk på fælge skal aldrig opbevares stående på gulvet - de skal hænges op eller stakkes liggende (ideelt på en træpalle). Dæk uden fælge skal derimod opbevares stående. For at udgå at dækmærker opstår, bør de drejes lidt hver fjerde uge. De må ikke hænges op eller stakkes.

Dækopbevaring

Før du sætter dækkene på igen, skal du altid kontrollere dem for beskadigelse samt slitage, og kontrollere resterende dækmønsterdybde og eventuel ubalance.

2. Dæktryk

Det er luften i dækkene som bærer bilen, og det er meget vigtigt at dækkene har det korrekte lufttryk for at opnå optimale styre- og bremseevner samt den bedste brændstoføkonomi.

Anbefalet dæktryk

Det anbefalede dæktryk fremgår af bilens instruktionsbog og/elleren mærkat, der som regel er fatklæbet i venstre fordørsåbning, benzindækslet eller i handskerummet. Overhold dette tryk! Det er fremkommet efter en lang række tests udført af dækfabrikanten og bilproducenten. Bemærk at der kan være forskel mellem for- og bagdæk samt særlige krav til dæktryk ved kørsel med tungt læs, høj hastighed eller campingvogn.

Regelmæssigt tjek

Husk regelmæssigt at tjekke dæktrykket. Mindst hver én gang om måneden og altid inden længere rejser, især hvis du skal køre på motorvej. Trykket skal måles med kolde dæk (ikke lige efter kørsel med høj hastighed eller lang distance). Hvis du ikke kan vente, til de er kolde, lægges 0,3 bar til det anbefalede tryk. Luk aldrig luft ud af varme dæk.

Lufttemperaturen påvirker trykket i dækkene. Jo lavere temperatur, jo lavere er det målte tryk. Derfor anbefales det at lægge 0,2 bar til referencetrykket om vinteren.

På de fleste tankstationer findes dæktrykmålere, men en god ide er at investere i en dæktryksmåler og evt. kompressor, så man kan tjekke trykket derhjemme.

Mister du en ventilhætte, eksempelvis når du tjekker dæktrykket, er det vigtigt at du snarest kører forbi et værksted og køber en ny. Hvis man kører uden ventilhætte, vil der sætte sig skidt fra vejen i ventilen som derved kan blive utæt når der næste gang tjekkes tryk i dækket.

Konsekvenser af forkert dæktryk

Udover dårlig vejkontakt og brændstoføkonomi vil forkert dæktryk også forårsage unormalt slid på dækket og vil medføre forkortet levetid. Ved kørsel med 1 bar for lavt tryk øges brændstofforbruget med helt op til 15 %. Desuden kan for lavt dæktryk halvere dækkets levetid!

Dæktryk

For højt tryk (+0,5 bar)

Hvis dækkene er pumpet for højt op, slides de hurtigere midt på, hvilket forkorter dækkets levetid. Desuden betyder en mindre kontaktflade med vejen et forringet vejgreb, som kan være farligt i sving eller under bremsning.

For lavt tryk (-0,5 til -1,5 bar)

Hvis dækkene er pumpet utilstrækkeligt op (-0,5 bar), slides hurtigere ved skuldrene, hvilket også forkorter dækkets levetid. Desuden øger det fladtrykkede dæk brændstofforbruget, og vandet ledes mindre effektivt væk. Hvis dækkene er pumpet helt utilstrækkeligt op (-1,5 bar), kan du køre galt. Dækkene bliver overophedet og risikerer at springe.

3. Dækslitage

Sørg for regelmæssigt at tjekke mønsterdybden på dine dæk og udskift dem, når de er slidte. Det garanterer maksimalt greb og forhindrer ubehagelige overraskelser. Udskift dien dæk, før mønsterdybden er slidt ned til den lovlige grænse. Den lovlige slidgrænse er fastsat til 1,6 mm mønsterdybde, men dækkets ydelse formindskes efterhånden som slidbanen slides. Du må derfor måle dækkenes slitage efter et vist antal kilometer. I almidelighed skal et dæk af god kvalitet skiftes for hver 40.000-50.000 km og af en mindre god kvalitet for hver 10.000 km. Du kan kontrollere dækkenes slitage ved at undersøge dine dæks slidindikator.

Slidindikatoren er en lille 1,6 mm tyk gummiklods, som sidder i bunden af dækmønsteret eller - rillerne. Når slidbanen kommer ned i plan med indikatoren, er dækkene slidt til den lovlige grænse og skal skiftes. Hvis grænserne overskrides, er dækkene ulovlige.

Der kan være mange forskellige årsager til, at dæk slides uens. Herunder kan man se en vejledning til, hvorfor dæk slides som de gør.

Dækslitage

Byt rundt på dækkene, så slides de mindre

Ved med jævne mellemrum at bytte rundt på dækkene, kan du opnå mange fordele, du kanbl.a. forsinke dækslitage og opnå forbedringer i hjulenes ydeevne. Vi anbefaler, at dækkene byttes om mellem hver kørte 10.000 til 15.000 km. Du kan med fordel bytte rundt på hjulene, når bilen er inde til service eller olieskift og alligevel er hejst op. Dette kan også være et godt tidspunkt til at afbalancere dine hjul.

Selv om en bil er udstyret med 4 hjul, udfører for- og baghjul vidt forskellige opgaver. Der vil være forskellig grad og af slitage og forksellige slitage typer, alt efter hvilken af de fire positioner, hjulet sidder på. Du kan derfor forlænge hjulenes levetid, ved at bytte rundt på dækkene.

Der er tre rotationsmønstre, som dækker de fleste kæretøjer, som er udstyret med ikke-retningsbestemte dæk og hjul af samme størrelse og offset. Det første (figur A) er "Bagudrettet kryds", det andet (figur B) er "Forudrettet kryds" og det tredje (figur C) er "X-mønster". X-mønsteret kan bruges som et alternativ til A og C.

Dagens performance dæk og hjultrends har betydet et behov for to ekstra rotationsmønstre. "For-til-bag" (figur D) mønster kan bruges til køretøjer som er udstyret med samme størrelse retningsbestemte dæk. Et "Side-til-side" (figur E) mønster kan bruges af køretøjer, som er udstyret med ikke-retningsbestemte dæk af forskellig størrelse på henholdvis for- og bagaksel.

Hvis de to sidste rotation mønstre ikke giver jævn slitage vil afmontering, montering og rebalancering være nødvendigt for at rotere dækkene.

Køretøjer, der bruger forskellige størrelser retningsbestemte hjul og dæk, og / eller hjul med forskellig offset foran og bag og retningsbestemte dæk vil kræver afmontering, montering og afbalancering i forbindelse med rotation af hjulene.

4. Monteringsregler

Der findes nogle grundlæggende regler, som du bør kende, hvis du skal montere et ny dæk på din bil.

Generelt skal du sikre at bilproducentens anbefaling overholdes i forhold til opbygning, dækstørrelse (bredde, højde, diameter), hastigheds- og belastningsindeks. Derudover skal du sikre, at dækkene efterses indvendig og udvendig for eventuelle fejl. Endvidere skal fremgangsmåden for måntering overholdes - dvs. afmontering, afbalancering og oppumpning af dækket, udskiftning af ventil, overholdelse af monteringsanvisningerne på dækket (omløbsretning eller monteringsretning).

Bland aldrig radialdæk og ikke-radialdæk på et køretøj. Hvis det er uundgåeligt at blande dæk, så bland aldrig radialdæk og ikke-radialdæk på samme aksel. Hvis to radialdæk og to ikke-radialdæk monteres på et køretøj, skal de to radialdæk monteres på bagakselen på bagakselen og de to ikke-radialdæk på forakselen.

Hvis du kun skifter et dæk

Hvis du kun skifter et dæk, skal du sikre, at dette dæk har samme slidbanemønster (fx retningsbestemt, asymmetrisk), samme mål og samme belastnings- og hastighedsindeks som, det dæk der udskiftes. Derudover skal du sikre dig, at forskellen i slitage i forhold til dækket på samme aksel er under 5 mm.

Hvis du skifter to dæk

Hvis du skifter to dæk, skal disse monteres på bagakselen. For selv om fordækkene slides hurtigere end bagdækkene, viser adskillelige test, at det er lettere at kontrollere forakselen end bagakselen. Hvis de nye dæk monteres på bagakselen, opnår du bedre køreegenskaber i kurver på vådt underlag og øget sikkerhed.