Dækket og fælgen bliver til hjul - en samlet enhed. Den rigtige fælg og det rigtige dæk er vigtigt for at give bilen de rigtige egenkaber.

Dæk og fælgdimension kan erstattes hvis hjulet ikke rager ud over skærmen efter ændringen eller hvis den ikke rammer karosseridele ved fuld drejning til højre og venstre. Holder man sig til fælg og dæk dimensioner i nærheden af det der orginalt var monteret på køretøjet, bør ændringen ikke give nogle problemer. 

Hjulet diameter

Sørg for at hjuldiameter ikke ændrer sig, når du skifter dæk/fælg. Med større hjul kan du ramme skærmkanter eller støddæmpere, fjerdre el.

Hjulets højde er fælgens størrelse plus det dobbelte af dækprofilen.

Fx: Dækstørrelse 225/45-17

  • 225 er dækket bredde i mm
  • 45 er højden på dækkets profil i % af bredden
  • 17 er dækkets størrelse (inderdiameter) i tommer

Formularen for eksemplet herover bliver (17*25,4)+(2*225*0,45)), hvilket giver en diameter på 634 mm.

Rulningsomkreds

Rulningsomkredsen på dækket er lig med den strækning hjulet ruller på én rotation.Vi anbefaler ikke dæk eller fælg når rulningomkredsen forandres mere end ±5% sammenlignet med rulningsomkredsen på hjulet som bilen er godkendt til.

Fx:

  • Dækstørrelse 225/45-17
  • Diameteren i eksemplet er 634 mm
  • Rulningsomkredsen er 634 mm multipliceret med pi (3,141592) hvilket giver 1992 mm.

Hvis 225/45-17 er den oprindelige størrelse, betyder dette at du kan skifte til andre dæk så længe rulningsomkredsen er indenfor ±5%, hvilket vil sige mindst 1892 mm og højst 2092.

Forøgelse af størrelse

Når der skiftes til større fælg end bilens orginale er det vigtigt at hjulets rulningsomkreds ikke øges. Dette kompenserer man ved at have en lavere profil på dækket.