Suzuki Baleno 1996
Suzuki Baleno 1997
Suzuki Baleno 1998
Suzuki Baleno 1999
Suzuki Baleno 2000
Suzuki Baleno 2001
Suzuki Baleno 2002
Suzuki Baleno 2003